Τέντες Αντιρίδα από την επιχείρηση Γιαννόπουλος Παναγιώτης στην Πετρούπολη

 
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Αντιρίδα Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης