Τέντες Βραχίονες από την επιχείρηση Γιαννόπουλος Παναγιώτης στην Πετρούπολη

 
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Βραχίονες Τέντες Γιαννόπουλος Παναγιώτης